Počet položiek: 0 ks Cena celkom: 0,00 € Zobraziť obsah Vyprázdniť kôš
Obchodne podmienky

Obchodné podmienky

1.  Spôsob objednávania
2.  Povinnosti predávajúceho
3.  Povinnosti kupujúceho
4.  Ceny tovaru
5.  Dodacie podmienky
6.  Termín dodania
7.  Spôsob dodania
8. Zrušenie objednávky
9. Reklamácie


1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ Vám z akéhokoľvek dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu adresu: glowstick.informacie@gmail.com,  kde uvediete presný názov tovaru, počet kusov, presnú adresu dodania a telefónne číslo. Prípadne môžete Vašu objednávku vybaviť aj telefonicky na jednom z našich  telefónnych čísel, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

4. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne nám oznámiť.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovarov

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Ceny su uvedene s DPH. Dodavatel nie je platcom DPH. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.
Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie alebo sprístupnenia tovaru na stránke.
Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné.

Všetky zľavy a akcie sa vzťahujú len na tovar ponúkaný na našej internetovej stránke. Pre tovar, ktorý nemáme v ponuke na stránke, ale vieme Vám ho inak zabezpečiť, platí cena predajná (MOC) a nevzťahujú sa na ňu žiadne zľavy ani akcie.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, prip. je zaslana na Vas e-mail a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

K cene tovaru je pripočítané prepravné – kuriér GLS.

5. Dodacie podmienky

Objednávky vystavené, resp. prijaté v pracovný deň do 12hod., odovzdávame kuriérovi v daný pracovný deň. Doručenie je hneď v najbližší pracovný deň.

O odoslaní Vašej objednávky budete informovaní e-mailom a zároveň v deň doručenia Vás bude kontaktovať kuriér na Vami uvedenom telefónnom čísle.

Objednávky vystavené, resp. prijaté v pracovný deň po 12hod., odovzdávame kuriérovi nasledujúci pracovný deň. Doručenie je na tretí pracovný deň.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že niektorý tovar, ktorý máme v ponuke, môže byť už v čase Vášho objednania vypredaný.

V objednávkovom formulári je NEVYHNUTNÉ UVIESŤ TELEFÓNNE ČÍSLO, na ktorom Vás bude kuriér GLS kontaktovať.

Dostupnosť tovarov a potvrdenie dodacích termínov mimo podmienok uvedených v obchodných podmienkach, konzultujte telefonicky na uvedených telefónnych číslach uvedených v sekcii Kontakty.

Každú objednávku vybavujeme jednorázovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemôžeme dodať, pošleme len ostatný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu a aj telefónne číslo). Ostatný tovar Vám zašleme dodatočne  alebo v ďalšej objednávke (závisí od individuálnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim).

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak čo najskôr od vystavenia Vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednaný tovar Vám následne zašleme spolu s predchadzajúcou objednávkou.

Pri objednávkach nad 200 € požadujeme platbu vopred. Po obdrzaní Vašej objednávky Vám vystavíme predfaktúru s vypočítanou sumou, ktorú Vám zašleme e-mailom a po jej uhradení objednaný tovar zašleme kuriérom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť tovar  na objednávke dodať, sumu za objednávku Vám vrátime.6. Termín dodania

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola odoslaná.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 3 pracovných dní, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak máte akúkoľvek špecifickú požiadavku (napr. termín dodania alebo iné), uveďte ju do kolonky: Poznámka, počas zadávania informácií do objednávkového formulára.

7. Spôsob dodania

· Dobierka kuriérom GLS (vyplácanie kuriérovi priamo na mieste) 5,56€

· Osobný odber v obci Borčice (okres Ilava), popisné číslo 179 (blízko futbalového ihriska)

. Prevod na účet 4,36€

Prevod na číslo účtu: SK95 0200 0000 0033 6462 3851

Variabilný symbol je číslo Vašej faktúry, ktorú Vám zašleme na Váš e-mail, prípadne môžete do poznámky uviesť Vaše meno, totožné s menom na faktúre.

Konštantný symbol nie je potrebné uvádzať.

Objednávku odosielame po prijatí platby na náš účet. Ak je platba prijatá do 12hod pracovného dňa, odosielame objednávku v daný pracovný deň.  Ak je platba prijatá po 12hod pracovného dňa, odosielame objednávku v nasledujúci pracovný deň.

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, prípadne ju zasielame e-mailom na Vašu e-mail adresu. Faktúra slúži ako dodací i záručný list.

 

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku.

 

Vrátené zásielky
Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

9. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky kuriérovi z prepravnej spoločnosti GLS, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade  Váš tovar reklamujeme v súlade s obchodným zákonom a poprosíme Vás o foto poškodenej zásielky.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba
24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. neadekvátna kvalita tlače a pod.) prosíme pri reklamovaní tovaru priložte k reklamácií aj chybne vytlačený list, obrázok, urýchli to identifikovanie problému.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar i faktúru. Tieto doklady slúžia pri reklamácii tovaru ako záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Chybný tovar je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s chybovou tlačou a s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo Vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa
predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba  vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Export do PDF ->
Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie
Odber noviniek
 
    
     
  KONTAKT   Úvod  |  Veľkoobchod  |  O chemickom svetle  |  Doprava zdarma  |  Kontakt  |  Obchodné podmienky  |
   
  email: glowstick.informacie@gmail.com Copyright 2009 - 2018 Glowstick.sk - Všechna práva vyhrazena. Provozováno na systému insert.cz

polovacka, polovnictvo Parfémy a produkty FM group